26/04/18  Tin của trường  440
Ngày 26/04/2018 trường TH Huỳnh Văn Tạo cử gv đi tập huấn cách sử dụng trang web trường
 24/02/17  Tin của trường  609
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Huỳnh Văn Tạo.